Výroba páleniek vo Vizoviciach má viac než štyristoročnú tradíciu.

Prvý písomný doklad o existencii pálenice sa nachádza v urbári vizovického panstva z roku 1585. Vplyvom vhodných klimatických podmienok sa práve na Vizovicku mimoriadne darí ovocným stromom a predovšetkým slivkám. Okrem lekvárov a sušených sliviek patrí ku koloritu kraja aj charakteristická vôňa slivovice, ktorej výroba vďaka štátnym dotáciám nadobúda na význame od začiatku 19. storočia. Klasický destilát zo sliviek je dodnes vlajkovou loďou spoločnosti.

1880
Príchod rodiny Jelínkovcov do Vizovic

Príchod rodiny Jelínkovcov do Vizovic

1894
Založenie firmy Roľnícky akciový závod ovocinársky Vizovice

Založenie firmy Roľnícky akciový závod ovocinársky Vizovice

1921
Odchod Zigmunda Jelínka na odpočinok a prevzatie firmy synmi Rudolfom a Valdimírom

Odchod Zigmunda Jelínka na odpočinok a prevzatie firmy synmi Rudolfom a Valdimírom

1926
Bratia sa rozišli a v podnikaní pokračovali každý sám

Bratia sa rozišli a v podnikaní pokračovali každý sám

1934
Rudolf Jelínek zahájil v roku 1934 výrobu kóšer destilátov a začal ich vyvážať do USA

Rudolf Jelínek zahájil v roku 1934 výrobu kóšer destilátov a začal ich vyvážať do USA

1945
Povojnová obnova nebola ľahká. Zdeněk Jelínek obnovil výrobu a stal sa významným exportérom

Povojnová obnova nebola ľahká. Zdeněk Jelínek obnovil výrobu a stal sa významným exportérom

1948
Dňa 28. apríla 1948 bol Jelínkov podnik znárodnený

Dňa 28. apríla 1948 bol Jelínkov podnik znárodnený

1966
Po niekoľkých rokoch reorganizácie začali Vizovice fungovať ako šiesty závod národneho podniku Slovácke konzervárny Uherské Hradiště

Po niekoľkých rokoch reorganizácie začali Vizovice fungovať ako šiesty závod národneho podniku Slovácke konzervárny Uherské Hradiště

1989
Doterajšia pobočka závodu Slováckych konzervární sa osamostatnila pod názvom Rudolf Jelínek, štátny podnik

Doterajšia pobočka závodu Slováckych konzervární sa osamostatnila pod názvom Rudolf Jelínek, štátny podnik

1998
V rámci druhého kola kupónovej privatizácie sa podnik transformoval na RUDOLF JELÍNEK a.s.

V rámci druhého kola kupónovej privatizácie sa podnik transformoval na RUDOLF JELÍNEK a.s.

2003
Vysádzanie vlastných sadov - spoločnosť RUDOLF JELÍNEK naviazala na sadársku tradíciu a ideálne podmienky v mene tej najkvalitnejšej slivovice

Vysádzanie vlastných sadov – spoločnosť RUDOLF JELÍNEK naviazala na sadársku tradíciu a ideálne podmienky v mene tej najkvalitnejšej slivovice