KÓŠER DESTILÁTY

Kóšer destiláty sú destiláty zosúladené so židovskou vierou – ide o takú výrobu, pri ktorej nie sú použité žiadne suroviny, výrobné zariadenia a postupy, ktoré by odporovali predpisom židovskej viery.

Kóšer destiláty patria do sortimentu už od roku 1934, keď ich s úspechom začal vyvážať pán Rudolf Jelínek do USA. V ponuke kóšer destilátov v „budíku“ je 10-ročná slivovica – GOLD SLIVOVITZ, hruškovica – PEAR WILLIAMS BRANDY a SILVER SLIVOVITZ. Na začiatku výroby kóšer produktov v roku 1934 však stála päťročná KOSHER SLIVOVITZ 5YR, kedy sa po ukončení prohibície úspešne rozbehol export do USA. Vďaka tomu sa táto slivovica stala svetoznámou a je dodnes najznámejším kóšer destilátom v našej ponuke.

KÓŠER DESTILÁTY

Kóšer destiláty sú destiláty zosúladené so židovskou vierou – ide o takú výrobu, pri ktorej nie sú použité žiadne suroviny, výrobné zariadenia a postupy, ktoré by odporovali predpisom židovskej viery.

Kóšer destiláty patria do sortimentu už od roku 1934, keď ich s úspechom začal vyvážať pán Rudolf Jelínek do USA. V ponuke kóšer destilátov v „budíku“ je 10-ročná slivovica – GOLD SLIVOVITZ, hruškovica – PEAR WILLIAMS BRANDY a SILVER SLIVOVITZ. Na začiatku výroby kóšer produktov v roku 1934 však stála päťročná KOSHER SLIVOVITZ 5YR, kedy sa po ukončení prohibície úspešne rozbehol export do USA. Vďaka tomu sa táto slivovica stala svetoznámou a je dodnes najznámejším kóšer destilátom v našej ponuke.